Investeringskansen

Coöperatie NLInvesteert U.A. biedt haar leden jaarlijks, naast deelname in de generieke fondsen, exclusief een aantal bijzondere investeringsmogelijkheden. Op deze pagina ziet u een selectie. Deze wordt gebaseerd op een zorgvuldige weging van risico en rendement. Wilt u ook geïnformeerd worden over deze mogelijkheden? Neem dan contact op met Peter Strabbing: 06-23 618 412 / pstrabbing@nlinvesteert.nl.

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl