Cofinancieren: veelgestelde vragen

Welke documenten moet ik uploaden bij mijn aanvraag?

  • uw bedrijfslogo,
  • uw definitieve jaarrekening van het afgelopen jaar en het jaar ervoor, 
  • uw bedrijfsplan (balans en winst en verliesrekening), 
  • pdf-document van de financiële prognose van de organisatie voor de komende 3-5 jaar, 
  • de meest recente IB-aangifte, 
  • uw cv.

Hoe snel weet ik of mijn aanvraag wordt geaccepteerd?

Nadat uw aanvraag is ingediend nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op voor het vervolg.

Hoe lang is de looptijd van mijn cofinanciering?

De looptijd kiest u zelf. Dat is minimaal 6 maanden en maximaal 60 maanden.

Hoe moet ik aflossen?

Voor het leningdeel geldt een annuitaire aflossing.

Is er een minimum en maximum bedrag voor de financiering?

Er geldt een minimum bedrag van € 100.000,- en een maximum bedrag van € 7.500.000,-.

Hoe wordt het rentepercentage bepaald?

Het rentepercentage wordt bepaald op basis van de NLI-score. Deze score duidt de kredietwaardigheid van uw onderneming. En is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. De volgende elementen en klasses worden daarbij onderscheiden:

nlik1

 nlik2

Rentabiliteitscore wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflossingsverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere (vervangings-)investeringen en financiering van groei, in de score meegenomen.

TotalDebt/EBITDA wordt bepaald na inbreng van de nieuwe (achtergestelde) financiering. Deze verhouding van schulden ten opzicht van de winst, zegt iets over het vermogen van de onderneming om de schulden terug te betalen.

Solvabiliteitscore is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening. Dit percentage wordt beïnvloed door aantoonbare stille reserves, oninbare debiteuren, aftrek goodwill etc.

Liquiditeitscore staat gelijk aan het kengetal current ratio (vlottend activa /vlottende passiva).

Counter party risk betreft een kwalitatieve beoordeling van de ondernemer, de onderneming en de markt.

NLInvesteert maakt voor ons bedrijf mogelijk wat met alleen een traditionele financierder niet mogelijk was. De samenwerking met NLInvesteert is erg prettig verlopen. Het persoonlijke contact maakt het toegankelijk. Ook nu kijken we weer aan tegen een investering en de wetenschap dat NLInvesteert met je meedenkt maakt het voor ons als ondernemers mogelijk, in de aanloopfase van dit project, om in kansen in plaats van onmogelijkheden te denken.

Henk de Graaf, Driestroomhuis De Bosk B.V.