Op 21 September besteedde het BNR-radioprogramma Gangmakers aandacht aan het thema ‘toekomstbestendige bedrijfsvormen’. 4 panelleden gingen in debat over interessante stellingen als ‘zelfsturende teams zijn een modeverschijnsel’ en ‘de organisatiestructuur bepaalt hoe toekomstbestendig een organisatie is’. Onze regiodirecteur Noord-Nederland, Gerrit van Yperen, was een van de panelleden. Hij legt uit waarom het model van een zelfsturend team uitstekend werkt voor NLInvesteert en waarom het lerend vermogen en de mate waarin een organisatie zich kan aan passen aan veranderende omstandigheden bepalend zijn voor het al dan niet toekomstbestendig zijn van een organisatie.     

De radio-uitzending hier is terug te luisteren.

IMG_5030