Voorzitter raad van bestuur BNG Bank, Carel van Eykelenburg, pleit vandaag in het FD om overheidsgelden t.b.v. kredietverlening aan ondernemers eenvoudiger te organiseren. Naast Qredits noemt hij ook NLInvesteert als partij die dat kan.
Vanuit zorgvuldige kredietrisicobeoordeling werkt NLInvesteert graag mee aan een snellere ontsluiting van deze gelden richting de markt. In de mix van #cofinanciering vormt naast bancaire financiering en private gelden, funding van de overheid een belangrijke spaak in het wiel van de nieuwe generatie MKB-financieringen.

 

Check voor het artikel de volgende link: geef-vliegwiel-van-de-economie-nu-dat-laatste-zetje