De rijksoverheid en provincies stellen € 50 miljoen Euro beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Heeft u een financiering nodig, maar nog onvoldoende middelen? Dan kan deze overheidssubsidie u een eind op weg helpen. Tevens is het goede aanvulling op de cofinanciering. 

€ 50 miljoen voor topsectoren

Dit jaar is maximaal € 50 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor innovatie in de topsectoren. Het doel is om innovatie bij het midden en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. U kunt de regeling inzetten voor adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. 

Aanmelden vanaf 19 mei 2015

Op 19 mei 2015 gaat de regeling open. De regeling sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij rvo.nl. Op die pagina kunt u nu al de benodigde formulieren inzien. Bekijk daar ook bij welk loket in de regio u zich kunt melden. 

Subsidie als onderdeel van cofinanciering

Een subsidie kan een goede aanvulling zijn op de cofinanciering. Wilt u weten hoe? Neem dan contact op. Of dien direct uw financieringsaanvraag in.  

Bronnen:

RVO

Rijksoverheid

Venntiv